Strona Główna

KATEDRA NAUK PRZEDKLINICZNYCH
i SAMODZIELNA PRACOWNIA EPIDEMIOLOGII I EKONOMIKI WETERYNARYJNEJ
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

SEKCJA FIZJOLOGII I PATOLOGII KONIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

18. Konferencja

„BIOLOGIA MOLEKULARNA W DIAGNOSTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH I BIOTECHNOLOGII”

DIAGMOL 2017

Warszawa, 25 listopada 2017 r.